ScrollToTop

Podstawy prawne

Agencja Detektywistyczna Modliszka24 działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 12, poz. 110 z późn. zm.). Wskazane poniżej artykuły przytoczonej ustawy świadczą o profesjonalnym, zgodnym z prawem, legalnym i bezpiecznym dla Państwa świadczeniu usług przez naszą agencję. Korzystając z usług agencji nieposiadających zezwolenia oraz detektywów bez licencji powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego, ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

  1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
    ubezpieczeniowym.