ScrollToTop

Oferta

Sprawy rozwodowe

Osoby zgłaszające się do naszego biura zadają często pytanie , jakie dowody potrzebne są by wykazać przed sądem winę mojego męża lub żony? Otóż do najważniejszych , najczęściej stosowanych dowodów w sprawach sądowych stosowanych w praktyce sądowej są: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadków, dokumenty prywatne (np. zaświadczenia lekarskie, umowy prywatne , wiadomości e-mail); dokumenty urzędowe, wywiad środowiskowy, opinie biegłych specjalistów, opinia RODK, inne środki dowodowe w postaci fotokopii, fotografii, rysunków, płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów przenoszących obrazy i dźwięki. Osoby zgłaszające się do naszego biura często działają na własną rękę bez zrozumienia przepisów prawa , narażając się na dodatkowe postępowania karne. Próbując na własną rękę uzyskać dowód nie wiedzą ,że dostarczając do sądu nielegalnie wykonane nagranie bez zgody osoby trzeciej narażają się także na niedopuszczenie przez Sąd tak uzyskanego dowodu zgodnie z prawem. Ratunkiem może być w tej sytuacji możliwość wskazania własnego interesu, w takich przypadkach i innych jesteśmy w stanie pomóc Państwu w danym przy sprawie rozwodowej problemie.

Sprawy alimentacyjne

Pełna porada prawna i odpowiednie pokierowanie śledztwem , które pomoże zebrać dowody do sprawy alimentacyjnej jest ważnym elementem zwłaszcza w problemach ze ściągnięciem alimentów , kiedy dłużnik twierdzi ,że nie pracuje a prawda jest inna. Młode kobiety często nie wiedzą jak sobie poradzić z zebraniem dowodów do sprawy alimentacyjnej , co może wpłynąć na wysokość alimentów , nie posiadają wiedzy jakie czynniki wpływają na obniżenie lub podwyższenie alimentów. Proponujemy zgłoszenie się do naszego biura lub napisanie do nas w celu uzyskania e-porady.

Sprawy Opiekuńcze

Dzieci są niestety często kartą przetargową dla skonfliktowanych ze sobą rodziców. W sprawach opiekuńczych to zwykle kontakty z dziećmi stanowią ważny element do uregulowania tej kwestii bo samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z dzieckiem, konieczne jest dodatkowo wykazanie ,że kontakty te mogłyby poważnie wiązać się z zagrożeniem dla dziecka. Kontakty mogą być regulowane na sprawie rozwodowej jednakże czasami trzeba złożyć wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem , ale tylko kiedy jesteśmy w stanie wykazać ,że dobro dziecka jest znacznie narażone. W okolicznościach kiedy rzeczywiście taki stan rzeczy istnieje jesteśmy w stanie wykazać, zebrać materiał dowodowy potrzebny na skutek postępowania sądowego , jak również występować jako świadkowie do sprawy.

Sprawy Spadkowe

Nasza agencja detektywistyczna świadczy także usługi poszukiwania spadkobierców, ustalania danych adresowych dalekich krewnych, których obecność jest konieczna do skutecznego i sprawnego przeprowadzenia spraw spadkowych. Przeprowadzimy szybkie i fachowe poszukiwanie dalekich lub nieznanych krewnych.

Dostarczenie materiałów do spraw sądowych i przygotowawczych

Sprawdzenie źródła dochodu

Poszukiwanie osób i mienia

Uprowadzenia rodzicielskie

W myśl art.211 k. k za uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka do lat 15 wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru grozi kara do 3 lat więzienia. Często zdarza się jednak ,że trzeba wykazać w jakim kraju mamy podejrzenie ,że dziecko się znajduje. Wówczas Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie konwencji Haskiej może przekazać wniosek o wydanie dziecka do organu centralnego kraju właściwym dla miejsca pobytu dziecka. Doświadczenie nabyte przez licencjonowanych detektywów w naszej firmie pomoże Państwu zmierzyć się z szeregiem aspektów prawnych oraz dokładnie ustalić miejsce pobytu dziecka.

Uprowadzenia osób

Poszukiwanie osób ukrywających się

Badania DNA

Kontaktując się z naszym konsultantem otrzymasz informację w jakim zakresie pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności z potrzebnym Ci badaniem tak byś otrzymał tylko interesujący Ciebie wynik końcowy. Otrzymasz również pakiet niezbędnych informacji potrzebnych Ci do pobrania materiału badawczego przez wskazane sprawdzone labolatorium zwłaszcza w przypadkach dla spraw sądowych lub problemów z uzyskaniem materiału badawczego.

Odzyskiwanie danych z urządzeń

Wykrywanie podsłuchów

Nagrywanie osób bez ich zgody jest w Polsce nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Jest to jednak przestępstwo ścigane na wniosek, potrzeba zatem rzetelnego i wiarygodnego badania pod kątem wykrycia urządzeń podsłuchowych zrealizowanego przez uprawnione podmioty. Nasze biuro detektywistyczne przeprowadzi skuteczne badania anty podsłuchowe i wykryje wszystkie podsłuchy i ukryte kamery oraz urządzenia lokalizacyjne GPS zamieszczone w samochodzie.

Informatyka śledcza

Odzyskiwanie danych z telefonów, komputerów i kart pamięci, wykrywanie oprogramowania monitorującego na telefonach oraz zabezpieczanie urządzeń przed zainstalowaniem takich programów – to tylko kilka przykładów pokazujących szerokie zastosowanie informatyki śledczej. Pierwotnie informatyka śledcza była wykorzystywana w procesach sądowych do zdobywania, utrwalania i dostarczania na nośnikach cyfrowych dowodów popełnionych przestępstw lub nadużyć. Obecnie z jej osiągnięć korzystają nie tylko śledczy, ale niemal wszyscy użytkownicy nowych technologii. Nasi technicy prowadzą szereg czynności pozwalających na zabezpieczenie, odzyskanie i analizę danych z telefonów, komputerów i kart pamięci oraz zabezpieczą nośniki przed nieuprawnionym dostępem oraz instalacją programów monitorujących.

Wykrywanie uzależnień

Obserwacja osób i mienia 24 h

Obserwacja osób to najbardziej skuteczna metoda pozyskiwania informacji. Prywatny detektyw prowadzi czynności, dzięki którym możemy zdobyć informacje na temat miejsca pracy, sposobu spędzania czasu, sprawowania opieki nad dzieckiem, odwiedzanych miejsc, kontaktów towarzyskich i zawodowych czy niejasnych powiązaniach i nałogach. Przeprowadzona obserwacja udokumentowana jest pisemnym sprawozdaniem precyzyjnie opisującym przebieg zdarzeń oraz poparta zdjęciami i nagraniami wideo. Obserwacja przez prywatnego detektywa dostarczy istotnych wartościowych informacji zarówno w sprawach rodzinnych, jak i biznesowych.

Catfish

Często osoby mające problem z brakiem czasu szukają swojej drugiej połówki w internecie np. portalach randkowych jednakże coraz częściej zdarza się ,że nasi adoratorzy nie są osobami za które się podają. Jeśli zmagasz się z takim oszustwem lub chcesz to sprawdzić skontaktuj się z nami a odpowiemy na wszystkie twoje pytania.

Wykrywanie oszustw matrymonialnych

Jeśli chcesz sprawdzić partnera/kę przed ślubem lub zmagasz się z problemem finansowym np. wyciągania pieniędzy przez n/n osobę z internetu lub inną nadzwyczajną zagadkę , nic prostszego zadzwoń do nas a pomożemy Ci to ustalić.

Sprawy gospodarcze

Jeśli podejrzewają Państwo ,że w firmie doszło do nadużycia gospodarczego lub przestęstwa zorganizujemy kompleksową pomoc w Państwa problemie. Dowody zebrane w sprawie przez naszą grupę detektywów śledczych w pełni mogą zostać wykorzystane w przewodzie sądowym.

Kontrinwigilacja

Blokowanie wycieków informacyjnych z Twojej firmy

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Łamanie zakazu konkurencji, naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzieże w miejscu pracy czy wyciek poufnych dokumentów – to problemy, z którymi najczęściej zmagają się prywatni przedsiębiorcy. Detektyw przeprowadzi rzetelne i szczegółowe śledztwo, zgromadzi pełen materiał dowodowy potwierdzający naruszenie zapisów umowy z pracownikiem lub kontrahentem czy kodeksu karnego.

Sprawdzanie przeszłości pracownika, kontrahenta.

Tajemniczy klient

To osoba ,która wniknie niewidzialnie w sprawy twojej firmy by ustalić sposób obsługi w różnych placówkach państwowych. Osoba ta jest wnikliwym obserwatorem otoczenia, która potrafi obiektywnie ocenić wiele szczegółów wizyty w sklepie czy banku.

Kontrola pracownika w firmie

Jeśli masz podejrzenie ,że twój pracownik pobiera zaświadczenia lekarskie a pracuje dorabiając na tzw. fuchach zadzwoń a pomożemy Ci to ustalić

Ustalenie wiarygodności informacji

Wykrywanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych do agencji ubezpieczeniowych

Wykrywanie prawdy w sprawach dotyczących:

Dysfunkcji przy ciężkich wypadkach , kolizjach drogowych

Poszukiwania majątku

Na przeprowadzenie ustaleń majątkowych decydują się także małżonkowie przygotowujący się do rozwodu z orzeczeniem o winie, aby odnaleźć zatajone składniki majątku, które współmałżonek nabył w czasie trwania małżeństwa, w których istnienie zataja na czas przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Nasze biuro detektywistyczne przeprowadzi także czynności pozwalające na ustalenie historii nieruchomości, na kogo i kiedy wskazana osoba wyzbyła się majątku, aby ukryć rzeczywisty stan majątkowy.

Dochodzenia karne w sprawach o nękanie, znęcanie, molestowanie

Ustalenia danych osobowych

Ustalenia Danych Właściciela Pojazdu

Brak aktualnych danych adresowych to najczęstsza przeszkoda w sprawnym przeprowadzeniu spraw sądowych, przekazaniu ważnej korespondencji czy skontaktowaniu się z daleką rodziną. Detektyw ustali aktualne dane adresowe niezbędne do skutecznego przekazania korespondencji, dokumentów czy wezwania świadków w postępowaniu sądowym.

Ustalenie Danych Właściciela Telefonu

Wywiad Środowiskowy

Prywatny detektyw w sposób dyskretny i anonimowy przeprowadzi wywiad środowiskowy, który pozwoli na uzyskanie szeregu informacji dotyczących prowadzonego trybu życia, nałogów czy nieformalnych powiązań towarzyskich. Rozpytanie w środowisku, w którym mieszka wskazana osoba pozwoli na ustalenie opinii i pozyskaniu całej gamy informacji niezbędnych przed zatrudnieniem pracownika, nawiązaniu współpracy czy przed… ślubem.

Tester Zdrady

Sprawdzenie wierności – Jeśli zamierzasz wkrótce powiedzieć sakramentalne tak , a nie jesteś pewny/a czy twój przyszły mąż/ żona posiada predyspozycje do zdrady . Pomożemy ustalić Ci to bez najmniejszego problemu. Usługa świadczona przez nasze biuro może pomóc wykazać zdradę na potrzeby rozwodu jak również wskaże czy predyspozycja do zdrady u twojego partnera/ki wpłynie na zmianę decyzji na całe twoje życie.

Pomoc kryzysowa

Zdarzają Ci się sytuacje kiedy ktoś zaburza twój spokój ?Nęka Cię głuchymi telefonami lub podrzuca anonimowe liściki , pisze złośliwe smsy? Masz wrażenie ,że jesteś obserwowany/a, czujesz ,że ktoś chce zrobić Ci krzywdę? Ktoś wymusza na tobie określone zachowania w pracy, czujesz się prześladowany/a? Jeśli tak informujemy Cię ,że możemy pomóc wyjść Tobie i twojej rodzinie z tych problemów. Mobbing i stalking jest w Polsce zabroniony i karalny. Pomożemy ustalić Ci kto jest sprawcą twoich problemów , oraz pociągnąć tą osobę do odpowiedzialności karnej.

Usługi doradcze

Konsultacja z opracowaniem metod działania jest zupełnie bezpłatna w naszym biurze. Jeśli zatem potrzebujesz fachowej porady zapraszamy do siedziby biura lub konsulatcje mailową lub telefoniczną.

E-porada

Jeśli masz problem i chcesz pozostawić nam wiadomość możesz skorzystać z komunikatora skype , który znajduje się w formularzu kontaktowym. Jeśli potrzebujesz nam coś pokazać nagraj film z własnym udziałem , w którym przedstawiasz swój problem a natychmiast pomożemy Ci. Możesz wysłać nam też zapytanie na problem z którym aktualnie się zmagasz .Postaramy się jak najszybciej z Toba skontaktować.

Wykonanie stenogramów

zwykłych W wielu krajach nagrania dźwiękowego nie uznaje się w przeciwieństwie do stenogramu. Sporządzamy stenogramy na potrzeby osób fizycznych , jak i firm, na potrzeby postępowań sądowych. Wykonujemy stenogramy z nagrań analogowych, cyfrowych, wideo. Odbieramy nagranie osobiście w Kielcach, natomiast posiadamy zasięg ogólnokrajowy jeśli chodzi o nagrania przesłane do nas za pomocą serwera szyfrowanego lub kuriera.

Pomoc w zakresie mediacji

Mediacja ma na celu stworzenie warunków dobrowolnego porozumienia dla dwóch stron , które jest prowadzone w obecności osoby trzeciej cieszącej się zaufaniem – mediatora. Mediacje często są stosowane w szerokiej gamie konfliktów rodzinnych, małżeńskich , pokoleniowych, towarzyskich, koleżeńskich, pracowniczych, administracji, sporach urzędowych, w sprawach gospodarczych , w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich. Dzięki mediacjom prowadzonym za pomocą wykwalifikowanych specjalistów mediatorów staramy się pomóc klientom zanim dojdzie do sprawy sądowej wypracowując solidne i satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.